Изграждане,ремонт ел.инсталации,обществени и жилищни сгради,електроуслуги за дома,офиса,цени,осветление,

Цени на електроуслугите за обекти до 300кв./м.


Актуални цени на предлаганите
електроуслуги за месец
май 2011 година

Цени на монтажни работи


Монтаж на ключове и контакти за скрита ел.инсталация 3,00лв.бр.

Монтаж на ключове и контакти за открита ел.инсталация 3,50лв.бр.

Монтаж на трифазен ел. контакт 5,00лв.бр

Монтаж на електрическо бойлерно табло 15,00лв.бр

Монтаж на фасунга висяща 2,30лв.бр.

Монтаж на фасунга на стена 3,10лв.бр.

Монтаж на аплик, плафониера 12,00лв бр.

Монтаж на осветително тяло тип луна 6,20лв.бр.
Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна 7,20лв.бр
Монтаж на евакуационно осветление "EXIT" 10,00лв.бр.

Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 13,50лв.бр.

Монтаж на луминисцентно осветително тяло на таван открит 15,00лв.бр.
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на окачен таван/растер/10,00лв.бр.
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки 23,10лв.бр.
Монтаж на прожектор до 500W 16,20лв.бр.
Монтаж на ел. разклонителна кутия за открита ел. инсталация с дюбели 3,20лв.бр.


Монтаж на ел. разклонителна кутия за скрита електро инсталация 2,50лв.бр.
Монтаж на ел. разклонителна кутия квадратна за скрита ел.инсталация 3,00лв.бр.
Монтаж на електрическа конзолна 1,80лв.бр.
Монтаж на фотоклетка 16,20лв.бр.
Монтаж на стълбищен автомат 21,90лв.бр.
Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м
29,00лв.бр.
Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5м 43,50лв.бр.
Свързване на елeктрическа разклонителна кутия 7,50лв.бр.
   

Цени за монтаж и оборудване на ел.табла

Монтаж на предпазители в табло 7,90лв.бр.
Монтаж на дефектнотокова защита в табло 12,40лв.бр.
Монтаж на електромер трифазен 57,00лв.бр.
Монтаж на електромер монофазен 27,50лв.бр.
Монтаж на тарифен часовник 21,00лв.бр.
Суха разделка на кабел до 4мм2 1,05лв. ед. жило
Суха разделка на кабел до 10мм2 1,70лв. ед.жило

Суха разделка на кабел до 25мм2 2,20лв. ед.жило
Суха разделка на кабел до 75мм2 3,50лв.ед.жило

Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2 1,05лв.ед.жило
Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2 1,80лв.ед.жило
Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2 3,50лв.ед.жило

Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2 4,30лв.ед.жило

Монтаж на апартаментно табло 22,00лв.бр.

Монтаж на Г.Р.Т.

Цени за изтегляне и полагане на проводници

Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена 0,97лв. на метър.

Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван 1,20лв.на метър

Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван 1,80лв.на метър

Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван 2,50лв.на метър

Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван 5,90лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 0,35лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 1,00лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 1,60лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 2,10лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани
тръби 1,85лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани
тръби 2,05лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани
тръби 2,35лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани
тръби 1,25лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани
тръби 1,75.лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани
тръби 3,20лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани
тръби 1,50лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани
тръби 2,40лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани
тръби 3,15лв.на метър

Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани
тръби 4,05лв.на метър

Цени на лампени излази

Лампен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник 14,60лв.бр.Лампен излаз под мазилка до 7м ...Лампен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник 14,60лв.бр.

Лампен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник 17,30лв.бр.

Лампен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник 21,20лв.бр.

Лампен излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов)проводник 25,40лв.бр.

Лампен излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон 14,00лв.бр.

Лампен излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон 17,00лв.бр.

Лампен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон 18,50лв.бр.

Лампен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон 25,80лв.бр.

Лампен излаз открит до 6м СВТ проводник със антигронови скоби 22,40лв.бр.

Лампен излаз открит до 7м СВТ проводник със антигронови скоби 27,25лв.бр.

Лампен излаз открит до 8м СВТ проводник със антигронови скоби 33,80лв.бр.

Лампен излаз открит до 10м СВТ проводник със антигронови скоби 44,90лв.бр.

Цени на контактни излази

Контактен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник 14,20лв.бр.Контактен излаз под мазилка ...Контактен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник 14,20лв.бр.

Контактен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник 17,15лв.бр.

Контактен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник 21,00лв.бр.

Контактен излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник 26,10лв.бр.

Контактен излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон 14,20лв.бр.

Контактен излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон 17,10лв.бр.

Контактен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон 20,10лв.бр.

Контактен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон 26,10лв.бр.

Контактен излаз открит до 6м СВТ проводник със антигронови скоби 22,70лв.бр.

Контактен излаз открит до 7м СВТ проводник със антигронови скоби 28,50лв.бр.

Контактен излаз открит до 8м СВТ проводник със антигронови скоби 34,50лв.бр.

Контактен излаз открит до 10м СВТ проводник със антигронови скоби 46,50лв.бр

Цени за монтаж на кабелни канали и разклонители

Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм 2,60лв.на метър

Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм 3,80лв.на метър

Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм 1,60лв.бр.

Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм 3,40лв.бр.

Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм м 1,50лв.бр.

Монтаж на ключове, контакти в кабелни канали 3,10лв.бр.

Цени на изкопни работи

Изкопаване на канал за кабел 2.5/2.5см. в тухла 1,40лв.на метърИзкопаване на канал за кабел ...Изкопаване на канал за кабел 2.5/2.5см. в тухла 1,40лв.на метър

Изкопаване на канал за кабел 2.5/2.5см. в бетон 3,40лв.на метър

Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 в тухла 2,90лв.на метър

Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон 4,50лв.на метър

Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена 1,30лв.бр.

Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена 3,40лв.бр.

Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена 2,10лв.бр

Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена 3,85лв.бр.

Цени за полагане на кутии,гофрирани и пвц тръби по арматурна заготовка

Полагане на конзолни (разклонителни кутии) по арматурна заготовка

Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка

Полагане на гофрирани тръби до ф32 по армаурна заготовка

Полагане на ПВЦ тръби до ф32 по армаурна заготовка

Полагане на ПВЦ тръби до ф75 по армаурна заготовка

Полагане на ПВЦ тръби до ф110 по армаурна заготовка

Цени за монтаж на гръмоотводна и заземителна инсталация

Набиване на заземителен кол 24,00лв.бройЗаземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4 мм ...Набиване на заземителен кол 24,00лв.брой

Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4 мм 5,20лв.на метър

Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове 56лв.бр.

Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф8мм2 1,90лв.на метър

Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител 7,00лв на
брой
Уебсайт в alle.bg